Avundsjukans krig mot Saudiarabien

Ungdomar! Ni är skyldiga att känna till värdet av denna troslära, värdet av Tawhîd och värdet av Sunnah. Ni måste verkligen känna av innovationernas och villfarelsernas fara. Vissa ideologier har börjat komma för att jämna Tawhîds troslära med marken. Detta land – Saudiarabien – har invaderats av tankar bestående av Sûfiyyahs lära och ideologier som är kanske farligare än så. Myter och innovationer förs in på grund av hat och avundsjuka mot det här landet. Detta land har lyft på fanan som står för den sanna dyrkan av Allâh; Qur’ânens och Sunnahs fana. Allâh har gett det jordiska gåvor som folk avundas. Det får fienderna till Tawhîd att förtäras av hat och vrede. Till följd därav har de planerat att ge sig på detta land via sina destruktiva tankar för att deras tänk skall smälta in i islams namn och ersätta Salafiyyah som era fäder och förfäder utropade.

Ungdomar! Var försiktiga med denna krigföring som lämnar ingen oberörd. Var försiktiga med denna konspiration. Bit fast i Muhammad bin ´Abdil-Wahhâbs kall med era kindtänder. Jag svär vid Allâh att hans kall är allomfattande. Det enar religion och land och äger alla islamiska milstolpar, värderingar och fundament – och lov och pris tillkommer Allâh. Det finns inga brister i det kallet. Jag svär vid Allâh att mänskligheten är i ett mycket stort behov av detta kall.