Avundsjukans bot

Fråga: Hur skall man bota sig själv om man är avundsjuk på andra?

Svar: Om man vet att man avundas andra skall man först och främst frukta Allâh (´azza wa djall) och veta att det är förbjudet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag varnar er för avundsjukan. Avundsjukan äter goda handlingar liksom elden bränner veden.”

Rapporterad av Abû Dâwûd.

Anas (radhiya Allâhu ´anh) berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Hata inte varandra. Avundas inte varandra. Vänd er inte bort från varandra. Var Allâhs tjänare och bröder.”

Rapporterad av al-Bukhârî och Muslim.

Därtill skall han vänja sig vid att säga när han ser något som han tycker om:

ما شاء الله تبارك الله

”Det är som Allâh vill. Allâh är väldig.”

Det hindrar att andra drabbas av skador. Mâlik rapporterade i sin ”al-Muwattâ’” att ´Âmir bin Rabî´ah såg Sahl bin Hunayf bada och sade:

”Jag svär vid Allâh att jag fram till i dag inte har sett en liknande hud – inte ens på en jungfru!”

Sahl föll ned på marken. Då kom Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till ´Âmir rasande och sade:

”Varför skall någon av er döda sin broder? Sade du inte ”Må Allâh välsigna dig (Bârak Allâhu fîk)”?”

Han befallde honom att tvätta sig åt honom.´Âmir tvättade sitt ansikte, sina händer, armbågar, knän, fotkanter och insidan av sitt höftskynke i en balja. Sedan hälldes vattnet över Sahl som reste sig upp och gick därifrån med de andra.

Och Allâh vet bättre.