Avundsjuka letar efter andras fel

Avundsjuka människor bara längtar efter att kunna hitta svaga åsikter eller fel hos en viss person så att de kan sprida dem bland folk. Därför hittar vi Ahl-ul-Bid´a förtala Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) och leta efter minsta lilla fel för att kunna förtala honom, sprida det och belacka honom för det.

De beskyller honom för att motstrida samstämmigheten när han säger att tre skilsmässor på en gång är enkom en skilsmässa – alltså är han avvikande och den avvikande hamnar i Elden!

De beskyller honom för att säga att Allâh (ta´âlâ) har alltid handlat vilket innebär att det måste finnas skapelser som alltid har funnits från första begynnelsen. Allt som händer skapas ju av Allâh. Och om Allâhs handlingar är eviga så är även skapelsen evig! Alltså anser han att det finns två gudar!1

Det är sådana uttalanden som de tar från honom och sedan sprider dem bland folk, trots att det är han som har rätt. Men så fungerar hatiska och hämndlystna människor. Så när dina företrädare har fallit i ett fel, så skall ditt mål vara sanningen. Den som eftersträvar sanningen benådas med acceptans. Den som bara är ute efter att sprida folks fel, skall veta att den som letar efter sin broders fel kommer att få sina fel uppletade av Allâh. Och den som får sina fel uppletade av Allâh kommer att skandaliseras av Honom om han så skulle vara hemma hos sin moder.