Avundens kategorier

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)
Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 343-344

Avund kan delas upp i flera kategorier:

1 – Då man vill bara överträffa en annan individ. Detta är tillåtet och i själva verket inte alls avund.

2 – Då man ogillar att andra erhåller Allâhs (´azza wa djall) gåvor utan att motarbeta deras gåvor samt att man bekämpar sin egen avund. Denna sort är harmlös om än inte optimal.

3 – Då man lider av avund i hjärtat och kämpar för att reducera folks begåvningar. Denna sort är förbjuden och en orsak till att den avundsjuke ställs inför rätta.