Avtagna skor på begravningsplats

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad, sid. 224

1063 – När jag såg Ahmad vara med i ett begravningståg och han kom nära begravningsplatsen, tog han av sig sina sandaler.