Avslöja inte hemligheter

Det är förbjudet att avslöja hemligheter eftersom det är svekfullt. Om en person anförtror dig ett samtalsämne, får du inte avslöja det för någon alls. Och akta dig för att bli lurad. Vissa människor försöker få reda på hemligheter genom att framstå som att de redan känner till dem. Följaktligen öppnar den anförtrodde upp sig. Så spionerar vissa människor. Akta dig för det. Om du är anförtrodd och någon försöker luska ut något från dig, så skall du inte vara rädd. Vifta bara bort samtalsämnet som om ingenting har sagts.

Vissa lärda säger att om en person tittar åt olika håll medan han talar med dig, så har han anförtrott dig ämnet. Alltså är det en hemlighet. Du får inte avslöja den. Även om han inte säger till dig att inte berätta den för någon, så betyder hans uppförande att han inte vill att någon annan hör det som sägs. Avslöjar du samtalsämnet för någon har du avslöjat en hemlighet.