Avskyvärd är den som väljer er

Jesaja 41:21

21Lägg fram er sak, säger Herren,

anför era bevis, säger Jakobs konung.

22Må de stiga fram och förklara för oss

allt som sker.

Förklara det förflutna,

så att vi kan begrunda det

och förstå det som har skett.

Eller tala om för oss vad som skall hända,

23berätta vad som skall ske härnäst,

så att vi förstår att ni är gudar.

Gör något, gott eller ont,

så att vi alla kan se och skåda.

24Nej, ni är ingenting,

det ni gör är mindre än intet.

Avskyvärd är den som väljer er.