Avskyr det rätta och gör krokigt allt som är rakt

Mika 3:9

http://www.bibeln.se/las/2k/mik

https://www.bible.com/bible/1223/MIC.3.SFB15

9Lyssna på detta, ledare för Jakobs folk,

styresmän för Israels folk,

ni som avskyr det rätta

och gör krokigt allt som är rakt,

10ni som bygger Sion med mord,

Jerusalem med ondska.

11Stadens ledare tar mutor när de dömer,

prästerna säljer sina råd för pengar,

profeterna spår mot betalning.

De stöder sig på Herren och säger:

”Herren finns ju ibland oss,

inget ont kan drabba oss.”

12Därför:

För er skull skall Sion plöjas till åkermark,

Jerusalem bli en ruinhög,

tempelberget en skogklädd höjd.