Avskärmade från båda

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) sade:

كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ

Nej! Denna Dag kommer de förvisso att vara avskärmade från sin Herre.”1

Förnekarnas påstående att de skall vara nära Allâh på Domedagen stämmer inte alls. Den dagen skall de avskärmas från sin Herre. De kommer inte att se Honom eller några av Hans gåvor.

Det råder delade uppfattningar om versens betydelse. Vissa menar att de skall avskärmas från Hans gåvor.

´Alî bin Sahl berättade för mig: al-Walîd bin Muslim berättade för oss, från Khulayd, från Qatâdah som sade:

”Han skall inte titta på dem eller rena dem. Ett smärtsamt straff väntar dem.”

Sa´îd bin ´Amr as-Sakûnî berättade för mig: Baqiyyah bin al-Walîd berättade för oss: Djarîr berättade för oss: Nimrân Abûl-Hasan adh-Dhimârî berättade för mig, från Ibn Abî Mulaykah som sade:

”Det vill säga personen som påminner andra om sina tjänster, den arrogante och personen som beslagtar andras pengar med falska svordomar.”

Andra sade att de skall avskärmas från att se sin Herre.

Muhammad bin ´Ammâr ar-Râzî berättade för mig: Abû Ma´mar al-Minqarî berättade för oss: ´Abdul-Wârith bin Sa´îd berättade för oss, från ´Amr bin ´Ubayd, från al-Hasan som sade:

”Ridån kommer att falla varpå de troende och de otrogna får titta på Honom. Därefter avskärmas de otrogna från Honom medan de troende får titta på Honom varje morgon och afton.”

Den mest korrekta åsikten är att Allâh (ta´âlâ) berättade att dessa skall avskärmas från att se Honom. Det kan också betyda att de avskärmas från Hans gåvor och att de avskärmas från bådadera. Det finns inget i versen som pekar på att bara en betydelse är åsyftad. Inte heller har Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sagt något som utgör bevis. Alltså är det korrekt att säga att de skall avskärmas från såväl beskådningen av Honom som Hans gåvor. Beskedet är allmänt och saknar specifikation.

183:15