Avskaffad hadîth om lördagsfastan

Imâm Abû Dâwûd Sulaymân bin al-Ash´ath as-Sidjistânî (d. 275)

as-Sunan (2421-2424)

51 – Förbud mot lördagsfasta

2421 – Humayd bin Mas´adah berättade för oss: Sufyân bin Habîb berättade för oss… (ح) Yazîd bin Qubays från Djabalah berättade för oss: al-Walîd berättade för oss, från Thawr bin Yazîd, från Khâlid bin Ma´dân, från ´Abdullâh bin Busr as-Sulamî, från sin syster som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Fasta inte en lördag så länge den inte är obligatorisk för er. Och om ni inte hittar något annat än druvbark eller en gren, får ni tugga på den.”1

Denna hadîth är avskaffad.

52 – Tillstånd för samma sak

2422 – Muhammad bin Kathîr berättade för oss: Hammâm underrättade oss, från Qatâdah… (ح) Hafs bin ´Umar berättade för oss: Hammâm berättade för oss, från Qatâdah, från Abû Ayyûb, från Djuwayiryah bint al-Hârith som berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom in till henne en fredag när hon fastade och sade:

Fastade du igår?” Hon sade: ”Nej.” Han sade: ”Ska du fasta imorgon?” Hon sade: ”Nej.” Då sade han: ”Bryt fastan då.”2

2423 – ´Abdul-Malik bin Shu´ayb berättade för oss: Ibn Wahb berättade för oss: Jag hörde al-Layth återberätta Ibn Shihâb som sade varje gång hadîthen om lördagsfastan kom på tal sade:

Den hadîthen kommer från Hims.”

2424 – Muhammad bin as-Sabbâh bin Sufyân berättade för oss: al-Walîd berättade för oss, från al-Awzâ´î som sade:

Jag undanhöll den till dess att jag såg att den var utspridd.”

Det vill säga ´Abdullâh bin Busrs hadîth om lördagsfastan. Malik sade:

Det är en lögn.”

1Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2421).

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (2422).