Avsiktligt utelämnad bön kan inte tas igen

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/1/140-141)

66 – Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

Om någon av er hinner med första Sadjdah av ´Asr innan solen går ned, ska han fullborda sin bön. Och om han hinner med första Sadjdah av Fadjr innan solen går upp, ska han fullborda sin bön.”

Rapporterad av al-Bukhârî.

Att han ska fullborda sin bön betyder att han har hunnit med den i tid varför den är giltig. Därmed renar han sitt samvete. Och om han inte hinner med en Rak´ah, ska han inte fullborda den. Ty hans bön är ogiltig eftersom dess tid har gått ut. Därmed renar han inte sitt samvete. Minst samma sak kan sägas om den person som inte hinner med något av bönen innan dess tid går ut; hans bön är ogiltig och hans samvete är inte renat. Så om den som inte ens hinner med en Rak´ah av en bön inte befalls att be den bönen, gäller minst samma sak den person som inte hinner med något alls av bönen. Detta resonemang är inget annat än straff och avskräckning för bortkommen bön. Vise Lagstiftaren har inte låtit den handlingen efterföljas av någon botgörelse just för att personen inte ska slarva bort sin bön igen med argumentet att han alltid kan be bönen när dess tid har gått ut. Nej, den som avsiktligt utelämnar en bön kan inte ta igen den. Som Anas föregående hadith sade:

Den har ingen annan bot än det.”

Därmed klargörs det för alla som har begåvats med en någorlunda mängd av religiös kunskap och förståelse, att vissa senares resonemang att om den som försover sig eller glömmer bort bönen ska be när han vaknar eller kommer ihåg den, kan mindre inte gälla den som avsiktligt utelämnar den, är en felaktig analogi. Förmodligen är den världens mest osunda analogi eftersom den jämför två motsatser, vilket är naturligtvis osunt. Hur kan man jämföra en oursäktad och medveten person med en ursäktad och omedveten person? Och med en person som saknar bot med en person som har bot? Sådant resonemang beror endast på försumlighet om hadithens betydelse.