Avsiktlig utelämning av al-Fâtihah bakom imamen

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

Sharh Kashf-ish-Shubuhât, sid. 66

Fråga: Vad gäller personen som inte kan läsa al-Fâtihah?

Svar: Han måste läsa al-Fâtihah ehuru imamen läser. Den som utelämnar dess läsning och har kunskap om den föreskrivna domen, har annullerat sin bön enligt den korrekta åsikten. Det är bara vid glömska eller okunnighet som det är harmlöst att inte läsa.