Avsikten kommer före allting annat

Imâm ´Abdul-Malik bin ´Abdil-Hamîd al-Maymûnî (d. 274)

Masâ’il Abîl-Hasan ´Abdil-Malik bin ´Abdil-Hamîd al-Maymûnî, sid. 179

89 – Jag hörde Abû ´Abdillâh Ahmad bin Hanbal säga:

Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker.”

De frågade:

Avsikt då?”

Han svarade:

Avsikten kommer före allting annat här.”