Avsikten bakom antalet skilsmässor

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/1147)

1578 – Jag frågade min fader om en man som skiljer sig från sin hustru tre gånger på en gång men avser en skilsmässa. Han svarade:

Det räknas som tre skilsmässor.”

Det frågades hur domen lyder om han skiljer sig från henne en gång men avser tre gånger. Han svarade:

Det räknas som en skilsmässa. Avsikt tas bara hänsyn till inom sådant som är oklart, inte inom sådant som är uppenbart.”