Avser missad Ramadhân-dag efter gryning

Fråga: Är det giltigt att avse en missad Ramadhân-dag efter att gryningen har gått in?

Svar: Nej. Det är inte giltigt. Obligatorisk fasta, som Ramadhân, missade Ramadhân-dagar, soning och eder, måste avses innan gryning baserat på hadîthen:

”Den som inte avser fastan på natten har ingen fasta.”

Att avse fastan under dagen är endast giltigt i samband med frivillig fasta, förutsatt att man under dagen inte har gjort något som bryter fastan.