Avser att sova men somnar inte

Fråga: En person avsåg att bryta sin tvagning genom att sova men han somnade aldrig. Skall han två sig på nytt?

Svar: Sömnen är inte förknippad med avsikten. Den är förknippad med orenhet. Om han avser att sova och inte somnar så är han fortfarande ren. Det bryter inte hans tvagning. Hans rena tillstånd ändras inte förrän han somnar. Detsamma gäller den som avser att bryta sitt rena tillstånd och inte gör det; hans tvagning har inte brutits.