Avsägelse, lojalitet och vittnesbörd

Imâm Abû Bakr Ahmad bin Muhammad al-Khallâl (d. 311)

as-Sunnah (763)

763 – Ahmad bin Muhammad underrättade oss: Abû Tâlib berättade för oss:

”Jag frågade Abû ´Abdillâh om avsägelse, lojalitet och vittnesbörd är innovationer. Han svarade: ”Avsägelse handlar om att du avsäger dig någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare. Lojalitet är att du visar lojalitet mot vissa och inte mot andra. Vittnesbörd handlar om att du fastslår att någon är i Elden.”