Avlivade djur i Ihrâm

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/705-706)

943 – Jag hörde min fader säga:

I Ihrâm är det tillåtet att avliva kråkor, glador, skorpioner, angripande hundar och alla rovdjur som angriper eller biter dig. Därtill behöver du inte sona för dem. Ormar får också avlivas. Däremot är det inte tillåtet att jaga eller slakta jaktbyte, skjuta på dem eller ens sikta på dem.”