Avlägger en ed att aldrig mer tala med en person

Fråga: Om en person avlägger en ed att inte tala mer med en person…

Svar: Han förbjuder det lovliga. Det är inte tillåtet. Han skall inte göra så. Han skall inte förbjuda sig själv att tala med honom. Han skall sona för en bruten svordom för att ha brutit sin ed.