Avlägger ed att slakta en bagge som dör innan slakten

Fråga: En man avlade en ed att slakta en viss bagge. Baggen dog innan eden uppfylldes. Måste han slakta en annan bagge med tanke på att det inte var hans fel?

Svar: Om en person utser ett offerdjur som sedan dör utan att det är hans fel, så är han inte ålagd något. Om han avlägger en ed så måste han uppfylla eden. Men om han utser ett visst djur och det dör utan att det är hans fel, så är han inte ålagd något.