Avlägger ed att fasta en månad och avbryter en dag

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/661)

894 – Jag hörde min fader säga om den som avlägger en ed att fasta en hel månad i följd och sedan avbryter fastan en dag. Han svarade:

Om han avbryter fastan skäligt, fastar han bara en dag till.”

Jag frågade vad han ska göra om han avbryter den oskäligt. Han svarade:

Fastar en dag till och sonar för en bruten svordom.”