Avlagd ed om vandring till Makkah

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/757-758)

1017 – Jag frågade min fader om en man som avlägger en ed att vandra till vallfärden. Han nämner dock inte varifrån han ska inleda sin vandring. Han svarade:

Han får utgå från sin avsikt. Skulle han plågas av det får han utgå från hadîthen från ´Uqbah bin ´Âmirs syster som poängterar svordomens plats om han inte har avsett den.”