Avguderiets uppenbara och dolda typer

Publicerad: 2009-02-06
Författare: Shaykh Sâlih bin ´Abdil-´Azîz Âl ash-Shaykh
Källa: at-Tamhîd li Sharh Kitâb-it-Tawhîd, sid.9

 

Exempel på större, uppenbart avguderi (Shirk Akbar) är att dyrka statyer, avgudar, gravar, döda och levande, frånvarande människor.

Exempel på större, dolt avguderi är att man litar till lärda människor eller olika gudomar. Ett annat exempel är hycklarnas avguderi. Hycklarna är avgudadyrkare innerst inne. Deras avguderi hör till den större typen som är dold.

Detsamma gäller mindre avguderi. Det finns det som är uppenbart och det finns det som är dolt.

Exempel på mindre, uppenbart avguderi är att ha på sig snören och garn [för att skydda sig mot ondska], amuletter, svära vid någon annan än Allâh och liknande handlingar och tal.

Exempel på mindre, dolt avguderi är lättare ögontjäneri (Riyâ’) och dylikt. Det finns nämligen större ögontjäneri som exempelvis hycklarna besitter. Allâh sade när Han beskrev dem:

”Och då de reser sig för att be, reser de sig i sakta mak för att ses och berömmas av människorna men har sällan Allâh i tankarna.”1

Till denna typ hör även de bedjande som gör till sig i sina böner för att andra skall se dem.

Vad den mindre typen [av ögontjäneri] beträffar, är strävan efter ett bra rykte och att se bra ut i andras ögon ett exempel på det.

1 4:142.