Avguderi i Rubûbiyyah leder till avguderi i Ulûhiyyah

Fråga: Vad innebär det att avguderi i Rubûbiyyah leder till avguderi i Ulûhiyyah?

Svar: Om man tror att en skapelse förfogar över skapelsen börjar man dyrka och tillbe den. Därmed har avguderi i Ulûhiyyah uppstått. Om han dyrkar den skapelsen, tillber den och slaktar för den avgudar han i Ulûhiyyah. Om han tror att skapelsen har en påverkan på skapelsen avgudar han i Rubûbiyyah.