Avguderi att be den döde om bön om förlåtelse

Fråga: Är det avguderi att besökaren ber den döde be Allâh om förlåtelse för honom?

Svar: Ja. Den döde skall inte bes om något, varken medling, bön eller något annat. Den döde behöver själv någon som ber för honom. Han ber inte för besökarna. Han äger inget och förmår inget.