Avgudar av guld och silver

Hosea 8:1

http://www.bibeln.se/las/2k/hos

https://www.bible.com/bible/1223/HOS.8.SFB15

1Sätt hornet till din mun!

Som en örn slår fienden ner på Herrens hus,

ty de har brutit förbundet

och satt sig upp mot min lag.

2De ropar till mig: ”Min Gud!

Vi israeliter känner dig.”

3Israel har förkastat det goda,

fienden skall förfölja honom.

4De väljer kungar mot min vilja

och furstar jag inte känns vid.

Av sitt silver och sitt guld

har de gjort sig avgudar

till sitt eget fördärv.

5Förkastlig är er tjurkalv, samarier!

Min vrede flammar mot dem.

Hur länge skall de hålla på med sin orenhet?

6Vad har Israel med kalven att skaffa?

Den har en hantverkare gjort,

den är inte en gud.

Samariens kalv skall slås i stycken.