Avgudamakarnas lott

Jesaja 45:15

15Du är sannerligen en dold gud,

Israels Gud, som ger räddning.

16Alla får blygas och känna skam,

nesa blir avgudamakarnas lott.

17Men Israel räddas av Herren för evigt.

Aldrig skall ni känna blygsel och skam,

aldrig i evighet.