Avgudamakarna är ingenting

Jesaja 44:9

9Avgudamakarna är ingenting,

deras älskade bilder ger ingen hjälp.

Deras vittnen varken ser eller förstår

och får stå där med skam.

10Vem vill göra en gud, gjuta en gudabild,

som inte ger någon hjälp?

11Alla hans anhängare står med skam,

hantverkarna är bara människor.

Må de alla samlas och träda fram,

de skall fyllas av skam och skräck.