Avgudadyrkarna trodde på att Allâh var Skaparen

Sannerligen trodde de avgudadyrkare som Allâh sände sändebuden till, att Allâh är deras Skapare.

”Om du frågar dem, vem som har skapat dem, svarar de helt visst: ”Allâh”.”[2]

”Om du frågar: ”Vem har skapat himlarna och jorden?” – svarar de helt visst: ”Den Allsmäktige, den Allvetande har skapat dem”.” [3]

Likaså trodde de på att det var Allâh som gav uppehälle, lät livet spira ur det döda och lät döden stiga fram ur det levande, styrde skapelsens ordning och hade makten över syn och hörsel.

”Säg: ”Vem förser er med det i himlen och på jorden som ni behöver för er försörjning? Vem har makten över hörsel och syn? Vem låter livet spira ur det som är dött och låter döden stiga fram ur det levande? Och vem styr skapelsens ordning?” På detta kommer de att svara: ”Allâh.””[4]

”Säg: ”Vem tillhör jorden och alla som bygger och bor på den? om ni vet det.” De kommer att svara: ”Allâh.” Säg: ”Då borde ni tänka över.” Säg: ”Vem är Herren över de sju himlarna och Herren till härlighetens och allmaktens tron?” De kommer att svara: ”Allâh.” Säg: ”Fruktar ni inte?”” [5]

När Allâh talar om Mûsâ, nämner Han vad han sade till Farao som överskred i sin otro, påstod de vidrigaste påståenden och uttalade sig med de gräsligaste uttalanden:

”Du vet redan att ingen annan än himlarnas och jordens Herre har sänt dessa för att låta (alla) se sanningen. Farao! Jag tror att din undergång är nära!”[6]

Likaså sade Satan:

”Jag fruktar Allâh, skapelsernas Herre!” [7]

”Herre, bevilja mitt anstånd.” [8]

Varenda avgudadyrkare tror på att Allâh är hans Skapare, himlarnas och jordens Skapare och Herre som försörjer allt som finns i himlarna och på jorden. Därför argumenterade sändebuden med dem genom att säga:

”Är Han, Skaparen, jämförbar med den som inte skapar något?” [9]

och:

”De som ni anropar i Allâhs ställe kommer aldrig att kunna skapa (ens) en fluga, även om de förenar sig för det. Lika maktlös är den bedjande som den till vilken bönen ställs!” [10]

Detta [11] är något avgudadyrkarna tror på och inte avkastar.

 


[2] 43:87.

[3] 43:9.

[4] 10:31.

[5] 23:84-86.

[6] 17:102.

[7] 59:16.

[8] 15:36.

[9] 16:17.

[10] 22:73.

[11] D v s att Allâh är Skaparen, Försörjaren
etc.