Avgudadyrkaren enligt Mu´attilah

Imâm Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Satan har fört dem – Djahmiyyah och Mu´tazilah – bakom ljuset och fått dem att tro att deras förnedring är en fulländning.”1

Det vill säga Tawhîd. De tror att det är en fulländning och Tawhîd. Å andra sidan säger de att den som bekräftar Allâhs egenskaper är en avgudadyrkare därför att han på så sätt har bekräftat många gudar. Därför sade [al-Fakhr] ar-Râzî i sin Qur’ân-tolkning att Imâm Ibn Khuzaymahs bok ”Kitâb-ut-Tawhîd” borde heta ”Kitâb-ush-Shirk”. Han kallade Ibn Khuzaymahs bok för ”Kitâb-ush-Shirk”. Ty enligt dem är man en avgudadyrkare om man bekräftar namnen och egenskaperna – fjärran är Allâh från det de säger!

1Ighâthat-ul-Lahfân (1/48).