Avgivna eder utan avsikter

Fråga: Flera gånger har jag svurit att utföra saker och ting medan jag innerst inne inte avser göra det. Hur lyder domen för det?

Svar: I detta fall gäller eden om du har svurit att utföra något i framtiden. Skulle du bryta den, åläggs du soning. I detta fall tar man inte hänsyn till avsikten, utan till den uttalade eden.