Äventyra inte din Salafiyyah

Utmed detta är det obligatoriskt att råda studenterna att akta sig för Ahl-ul-Bid´a och undvika deras sittningar ehuru de talar mjukt och fint med dem och gör dem många tjänster. Salafs metodik och lära som framgår i den sanna förståelse av islam, tron och ihsân tillåter inte att människan äventyrar dem och kompromissar med dem. Din sanna lära och metodik är ditt kapital. Du är skapad för dem och för deras sak kämpar du med tal och skrift. Du skyddar profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klara och rena Sunnah som alla tiders Ahl-ul-Bid´a har förorenat med sina innovationer.