Äventyra inte din enkla religion

Ibn-ul-Djawzî sade:

”En man sade till Ibn ´Aqîl: ”Tycker du att jag skall läsa skolastik?” Han sade: ”Religionen är välvilja. Just nu är du en sund muslim fastän du inte har läst om begrepp som delar, mutationer, vakuum, fullhet, substans och oväsentlighet samt frågor som ’Förblir oväsentligheten under två tider?’, ’Sker förmågan med handlingen eller innan handlingen?’, ’Är egenskaperna adderade till essensen?’ och ’Är namnet den namngivne?’ Jag kan garantera dig att följeslagarna dog utan att veta dessa termer. Om du anser att skolastikernas väg är bättre än Abû Bakrs och ´Umars väg så har du en usel dogm! Skolastiken har fått skolastikerna att hamna i tvivel.”

Ibn ´Aqîl sade i ”al-Funûn”:

”En Mu´tazilî sade: ”En person är inte muslim förrän han tror på Allâh och Hans egenskaper på ett sätt som tillkommer Honom.” Jag sade: ”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) underlättade det som du har försvårat. Han accepterade folks religion utan allt det där. Han sade till slavinnan: ”Var är Allâh?” Hon pekade mot himlen varpå han sade: ”Hon är troende.”1 Han lät dem bekräfta på ett grundligt sätt.

Mu´tazilah anser att den som tror på något annat än det som de tror på är inte troende. Det fordrar att det görs Takfîr på Salaf. Vi är säkra på att Abû Bakr och ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) inte hade samma dogm som Abû ´Alî al-Djubbâ’î och Abû Hâshim.” Mannen började skämmas.”

1Muslim (537) och Abû Dâwûd (930).