Äventyra inte din dotter

Fråga: Jag har en dotter som är giftasvuxen. Min broder har bett om hennes hand till sin son. Därefter har han hamnat i fängelse varpå jag nekade honom. Min broder blev arg på mig och undvek mig i tre månader. Vad skall jag göra?

Svar: Du måste veta att din dotter inte är din slavinna. Hon är fri och du får inte äventyra henne och gifta bort henne till honom som hamnade i fängelse. Det spelar ingen roll om din bror blir arg. Låt dottern neka honom. Även hon måste neka honom om det handlar om karaktär eller religiositet. Gift således inte bort henne till honom. Säg till din broder att hon inte vill och att du inte kan tvinga henne.