Även solen har fläckar

al-Bukhârî sade:

105 – Kapitel om åsikten som säger att ingenting bryter bönen

515 – Ishâq berättade för oss: Ya´qûb bin Ibrâhîm underrättade oss: Min brorson Ibn Shihâb [az-Zuhrî] berättade för mig att han hade frågat sin farbror om något bryter bönen. Han sade: ”Inget bryter bönen. ´Urwah bin az-Zubayr underrättade mig att ´Â’ishah, profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hustru, sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) stod och bad på natten medan jag låg utsträckt i hans makas säng, mellan honom och Qiblah.”

Detta bevisar att hur mycket kunskap och hur stort ledarskap man än har, så är det möjligt att saker och ting är okända för en. az-Zuhrî (rahimahullâh) var en av de kunnigaste människorna och det inte bara inom Hadîth och Fiqh. Trots det var denna fråga oklar för honom. Han gav utslaget att inget bryter bönen fastän det har rapporterats autentiskt från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) att den muslimske mannens bön bryts om en kvinna, åsna eller svart hund går framför honom om han saknar en Sutrah motsvarande en sadel. Därtill är även hans (rahimahullâh) bevisning fel. Att ligga är inte detsamma som att gå förbi.