Även sjuka måste varva Avskedsvarvningen

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh Sahîh al-Bukhârî (3/264)

al-Bukhârî (rahimahullâh) sade:

105 – Högläsning i Fadjr. Umm Salamah sade:

“Jag varvade bakom människorna medan profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) bad och läste “at-Tûr”.”

Det bevisar att Avskedsvarvningen är obligatorisk, ty profeten (sallä Allâhu ´alayhi wa sallam) ursäktade inte henne. Faktum är att han befallde henne att varva bakom människorna ridande. Det bevisar dessutom att den som inte kan varva gående får bäras eller köras i rullstol.