Även Satan trodde på Allâhs herravälde, namn och egenskaper

Allâh (tabârak wa ta´âlâ) berättade att Satan sade:

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي

”Han sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg…”1

Titta hur Satan bekräftade Tawhîd-ur-Rubûbiyyah. Han sade:

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي

”Han sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg…”

Också bekräftade han Allâhs egenskaper och sade:

فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

”Jag svär vid Din Allmakt att jag skall leda dem alla vilse utom [sådana] bland dem som är Dina sant hängivna tjänare!”2

Han svor alltså vid Allâhs makt. Men det räcker inte att bekräfta Tawhîd-ur-Rubûbiyyah för att vara muslim. Till och med Satan bekräftade det.

115:39

238:82-83