Även Râfidhah skäms för sådan lögn

al-Bahraynî kommenterade Shaykh-ul-Islâms ord och sade:

Ibn Taymiyyah (rahimahullâh) nämnde att när endast tron kommer på tal, så omfattar den islam och rättfärdiga handlingar. Hur kommer det sig att Rabî´ exkluderar rättfärdiga handlingar från tron?”1

När, din lögnare, har jag exkluderat rättfärdiga handlingar från tron? Bevisa det från ögonblicket att jag föddes fram till skrivande stund och gör det via mina böcker eller kassettband. Jag bekrigar dem som exkluderar handlingar från tron och dem som dementerar att handlingar är trons grenar och fulländning och därav även att handlingar tillhör tron, vilket Fawzî gör. Jag sade i kassettbandet som han har missbrukat för att bekriga mig falskt och syndigt:

Må Allâh benåda imamen2. Här samlade han ihop en stor mängd bevis som förklarar hans ord:

Tron består av tal och handling, den stiger och sjunker…”

Jag talade om tron, handlingar och Irdjâ’ motsvarande sex sidor. Under konferensen talade jag om tron och handlingar, klargjorde Ahl-us-Sunnahs, Khawâridjs och Murdji’ahs respektive dogmer och förklarade att tron stiger och sjunker. Jag sade bland annat:

Handlingar utgör trons stomme. Tron utan handlingar kan gå om intet, utesluta personen ur islam och sjunka så att endast en myrvikt av den återstår.”

Trots det anklagar denne syndige Haddâdî mig för Irdjâ’ och säger:

Hur kommer det sig att Rabî´ exkluderar rättfärdiga handlingar från tron?”

Han ljuger så mycket om mig att till och med Râfidhah skäms. Är denne syndige man som bekrigar Ahl-us-Sunnah från trovärdiga och värdiga Ahl-us-Sunnah? Aldrig.

1al-Burkân, sid. 26

2al-Bukhârî.