Även om vi förblir ensamma

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 359

Fråga: Vi önskar att ni spelar in ett kassettband mot al-Haddâd eftersom han är aktiv i Hadhramawt.

Svar: Jag har beslutat mig för att göra det. Jag ber bröderna förse mig med information om honom ur hans böcker och tal så att jag kan inkludera det till bandet ”Hâtib-ul-Layl”. Detsamma gäller en vilsen kallare i Yâfi´ som jag kommer att inkludera till hans vilsna bröder. Även om vi förblir ensamma är vi skyldiga att varna för osanning och de osanningsenliga.