Även om ledaren piskar din rygg och tar din egendom

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) berättade att det kommer att komma ledare som varken styr med hans vägledning eller följer hans Sunnah och att det kommer att finnas män med djävlars hjärtan i mänskliga kroppar. Trots det befallde han att man lyssnar och lyder ledaren om han så skulle piska din rygg och ta din egendom. Detta bevisar att ledaren som skall lydas är ledaren med makt oavsett om han är rättvis eller orättvis.