Även om kvinnan är upptagen

Imâm Yahyâ bin Sharaf an-Nawawî (d. 677)

Sharh Sahîh Muslim (10/152-153)

Muslim sade:

1403 – ´Amr bin ´Alî berättade för oss: ´Abdul-´Alâ berättade för oss: Hishâm bin Abî ´Abdillâh berättade för oss, från Abûz-Zubayr, från Djâbir som sade:

”Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) såg en kvinna varpå han gick till sin kvinna Zaynab som garvade skinn. Efter att han hade uppfyllt sitt behov kom han ut till sina följeslagare och sade: ”Kvinnan kommer och går i skepnad av en djävul. Om någon av er får syn på en kvinna ska han gå till sin hustru. På så vis gör han sig kvitt det han upplever innerst inne.”

Enligt de lärde handlade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) på detta vis för att klargöra och verkligen visa och säga vad de bör göra. Hadîthen bevisar att det är harmlöst att mannen kallar sin kvinna till samlag under dagen och annars ehuru hon skulle vara upptagen med något som går att skjuta upp. Måhända är mannen så pass upphetsad att hans kropp, hjärta eller syn skadas av en eventuell försening – och Allâh vet bättre.