Även om hon misstycker

Fråga: En man vill ta tillbaka sin hustru under hennes vänteperiod. Är det ett krav att hon själv vill det?

Svar: Nej. Hon är fortfarande hustru. Så länge hon genomgår sin vänteperiod så är hon hustru. Han får ta tillbaka henne ehuru hon misstycker.