Även om han pryglar din rygg och tar din egendom!

Den förbjudna kontakten med makthavarna är den som inte medför någon religiös nytta till någon muslim förutsatt att kontakten får negativa följder. Vad skall man då säga när det är bekräftat i Qur’ânen att lyda makthavarna och att Allâh befallde att makthavarna skall lydas efter att ha befallt att Han och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skall lydas? I de grundläggande hadîth-böckerna har det rapporterats från många olika vägar att det är obligatoriskt att lyda makthavaren och härda med hans orättvisa. I vissa autentiska hadîther som befaller lydnad till makthavaren sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

”Om han så skulle prygla din rygg och ta din egendom.”1

Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ge dem deras rättighet och be Allâh om er rättighet.”2

Det har rapporterats autentiskt i Sunnah att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde att makthavarna skall lydas så länge de ber3 och i vissa hadîther så länge de inte faller i en otro som är solklar. Om de befaller någon ta kontakt med dem måste personen besvara inbjudan förutsatt att kontakten inte är syndig och att personen inte låter bli att befalla det goda och förbjuda det onda om han klarar av det. Annars är han ursäktad och inte syndig så länge han inte behagas av det och tillämpar det.

1Muslim (3/1476).

2al-Bukhârî (13/7052) och Muslim (3/1843).

3Muslim (3/1853).