Även om de försvarar Sunnah

481 – Mûsâ bin Hârûn al-Hammâl Abû ´Imrân. Han var granne med vår imam Ahmad. Han återberättade flera saker från vår imam däribland… Jag hörde Ahmad säga:

”Sitt inte med skolastiker ehuru de skulle försvara Sunnah.”