Även Makkah-bor gör Tawâf-ul-Wadâ´

Fråga: En man bor och arbetar i Makkah. Efter sin vallfärd reste han till Tâ’if för att besöka sina föräldrar. Var han ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´ först?

Svar: Han är tvivelsutan ålagd att utföra Tawâf-ul-Wadâ´.