Även kvinnor skall idrotta

Fråga: Vad är domen för damidrott, oavsett om den sker i hemmet eller utomhus?

Svar: Det är harmlöst om idrotten utförs i hemmet. Det rekommenderar jag. Men om hon har hushållsarbete att göra, så skall det göras först. Detsamma gäller idrott med andra kvinnor om det sker utom främmande mäns synhåll. Även det rekommenderar jag. Att bara vara stilla och ligga kan leda till tristess, dåligt minne och svag fysik. En muslim, såväl man som kvinna, behöver idrotta så länge det är inom religionens ramar.