Även hunden bevisar kunskapens dygd

al-Bukhârî sade:

175 – Hafs bin ´Umar berättade för oss: Shu´bah berättade för oss, från Ibn Abîs-Safar, från ash-Sha´bî, från ´Adî bin Hâtim som sade:

”Jag frågade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och han sade: ”Om du skickar iväg din dresserade hund som dödar, så får du äta. Men om den också äter, så får du inte äta eftersom den har jagat för sin egen skull.” Jag frågade: ”Vad skall jag göra om jag skickar iväg min hund och sedan hittar en annan hund med den?” Han svarade: ”Ät inte. Du nämnde Allâhs namn med din hund och inte med den andra hunden.”

Från denna Sharî´ah-enliga dom använder sig de lärda för att bevisa kunskapens dygd. De säger att det är tillåtet att äta den dresserade hundens byte till skillnad ifrån den odresserade hundens byte. Det bevisar förvisso kunskapens dygd.