Även förnedrade bilder bör undvikas

Fråga: Det finns en bekräftad hadîth från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som heter:

Skall jag inte skicka dig på samma uppdrag som Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) skickade mig? Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”1

Finns det någon bekräftad hadîth om att det fanns nedvärderade bilder på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid? Är det bättre att förstöra dem eller låta dem nedvärderas?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde ´Alî bin Abî Tâlib (radhiya Allâhu ´anh):

Att du inte ser en bild utan att du förstör den och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”

Det är föreskrivet att förstöra bilder och i synnerhet högaktade bilder, som bilder på härförare, lärda och ledare. Därför sade han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):

… och att du inte ser en upphöjd grav utan att du jämnar den.”

Ty upphöjda gravar kan vara högaktade varpå de medför avguderi. Detsamma gäller bilder.

Angående nedvärderade bilder, så tillåts de av de flesta lärda. Deras bevis är hadîthen om kuddarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev arg när han en gång kom till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) och såg att hon hade bilder på sina draperier. Han sade:

De som gör dessa bilder skall straffas på Domedagen och det kommer att sägas till dem: ”Ge liv i det som ni har skapat!”2

Följaktligen rev hon sönder dem och gjorde om dem till kuddar. De lärda argumenterar med det för att nedvärderade bilder är harmlösa. Faran i bilderna ligger i högaktningen. Med nedvärderingen upphör faran. Det anser som sagt de flesta lärda.

Andra lärda anser att inte ens nedvärderade bilder får förbli. De anser att det inte får finnas på madrasser och annat som det lutas på. Den åsikten är tvivelsutan sundast och säkrast.

Fråga: Tidskrifter med bilder i då?

Svar: Det finns två sorters tidskrifter. En vars syfte är bilder. De är inte tillåtna. En annan är vetenskaplig. De bilderna är tillåtna eftersom de utgör inte själva syftet.

Fråga: Bilder på barnkläder då?

Svar: Barnens målsman får inte klä barnen i kläder med bilder på.

1Muslim (969).

2al-Bukhârî (2105) och Muslim (2107).