Även en kvinna skall ha kunskap om Manhadj-relaterade frågor

Publicerad: 2012-07-18
Talare: ´Allâmah Zayd bin Muhammad al-Madkhalî
Referens: https://z-salafi.com/v2/action?s_menu=23&idFatwa=2568
https://www.youtube.com/watch?v=9rG3o9fh4U4

 

Fråga: Vad säger ni om dem som säger att det inte är obligatoriskt för kvinnan att lära sig Manhadj-relaterade frågor och att hon endast är ålagd att lära sig Tawhîd?

Svar: Hon är ålagd det mannen är ålagd av kunskap om trosläran, dyrkan, karaktärer, fin samlevnad och förvaltarskap. Hon är ålagd det mannen är ålagd. Ty kunskapen är uppdelad i två typer. En typ måste alla ha kunskap om. En annan räcker det att vissa har den. Kunskapen som alla måste ha omfattar alla män och kvinnor som är ansvariga för sina handlingar. Vad gäller kunskapen som endast vissa är ålagda att ha, räcker det att somliga har den för att resten inte skall vara ålagda den. Det är inte tillåtet för kvinnan att inte studera Sharî´ah-baserade kunskaper. I stället skall hon stödjas för att uppnå dem så att hon kan sin religion och lär andra den.