Även al-Hallâdj sa att han var muslim

Imâm Shams-ud-Dîn Muhammad bin Ahmad adh-Dhahabî (d. 748)

Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (14/351)

Ibn Bâkuyâh sade:

”Jag hörde Ibn Khafîf bli frågad vad han tyckte om al-Hallâdj varvid han svarade: ”Inte mer än en muslim i mängden.” Det sades till honom: ”Lärde och till och med merparten muslimer har beskyllt honom för otro.” Då sade han: ”Om inte det jag såg av honom i häktet var Tawhîd, vet jag inte vad Tawhîd är.”

Där hade Ibn Khafîf fel. Visserligen erkände al-Hallâdj Allâhs suveränitet in i döden, skrek att Allâh är i hans blod och att han är muslim och att han tar avstånd från alla andra religioner, men även kättare gör det offentligt medan de innerst inne döljer kätteri. Hycklare erkänner Allâhs suveränitet, fastar och ber offentligt medan de innerst inne bär på hyckleri. al-Hallâdj var ju ingen åsna att visa sitt kätteri framför Ibn Khafîf och andra, det visade han bara för dem som erhöll hans tillförlit. Det är också möjligt att det fanns en period då han var kättare, lämnade religionen, hävdade gudomlighet och utövade magi, för att sedermera återvända till sanningen när han såg döden i vitögat. Allâh vet bättre vad som fanns i hans inre. Dock tar vi avstånd från hans teorier, ty de var ren otro. Han ansåg att Skaparen var inkarnerad i flera stormän – fjärran är Allâh från sådant!